НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7822338 Картинка 8308966 Картинка 1987826 Картинка 5139871 Картинка 9922738 Картинка 5492483 Картинка 12306400 Картинка 2446406 Картинка 1923534 Картинка 8849422
Блок 70

В блок 70 на Национална спортна академия са разположени: студентските общежития, администрацията към тях, ресторант "Шампиони", кабинети на преподаватели по футбол, анатомия, биомеханика и информатика, модерно обзаведата науно-изследователска лаборатория по биомеханика, зала "Франц Бекенбауер", компютърната зала "Джон Атанасов", учебни зали по футбол.

 

 
 
Facebook Twitter Share