НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2230454 Картинка 10398972 Картинка 5587527 Картинка 3177767 Картинка 9843550 Картинка 4744990 Картинка 6385439 Картинка 8567206 Картинка 3990788 Картинка 8227073

График за провеждане на защита на дипломна работа

Магистърска програма „Спорт, фитнес, здраве” 

 

04.11.2020 г. 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж  

 

Име,  фамилия

Алб.№

1

Д. Исаев

205599

2

Т. Пейков

205826

Магистърска програма „Спорт за високи постижения“

 

05.11.2020 г. 14.00 часа в заседателна зала – ІІІ етаж

 

Име,  фамилия

Алб.№

Спорт

1

С. Кръстева

3588

Бокс

2

Н. Найденов

204245

Волейбол

3

К. Янков

2313

Футбол

4

Б. Йолдова

204065

Спортни танци

Магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт”

 

06.11. 2020 г. от 13.30 часа - бл.70, зала 3

 

Име,  фамилия

Алб.№

1

П. Георгаку

205414

Магистърска програма „Спортна психология” 

 

09.11.2020 г. 14.00 часа в заседателна зала – ІІІ етаж  

 

Име,  фамилия

Алб.№

1

Ю. Баламезов

205813

Магистърска програма „Спорт и сигурност“

 

10.11.2020 г. 9.00 часа в заседателна зала – ІІІ етаж

  

Име,  фамилия

Алб.№

1

Т. Халачев

205493


Магистърски програми по специалност „Кинезитерапия”

и „Физикална терапия и рехабилитация“

 

12.11. 2020 г. от 11.30 часа в заседателна зала –ул. „Гургулят” №1

  

Име,  фамилия

Алб.№

1

С. Романова

205645

2

К. Атанасова

205656

3

Д. Родопски

205659

4

Т. Литова

205668
ЗАБЕЛЕЖКА:

 

ВСЕКИ СТУДЕНТ Е ДЛЪЖЕН ДА СИ ОСИГУРИ ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 42 ” МОНИТОР.

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share