НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3279825 Картинка 9945098 Картинка 8684238 Картинка 6116515 Картинка 3159597 Картинка 2467020 Картинка 4512070 Картинка 336856 Картинка 9098138 Картинка 9547557

График за държавен изпит - Магистри

Магистърска програма “ Създаване и реализация на спортни шоу програми ” 

02.11. 2020 г. от 9.00 часа в заседателна зала – ІІІ етаж 

 

Име, фамилия

Алб.№

1

К. Щерева

205832

2

Г. Денева

205833

3

К. Алипиев

205834

4

Н. Христова

205835

 

 

Магистърска програма “Спортна психология ” 

02.11. 2020 г. от 14.00 часа в заседателна зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Д. Миланова

205024

2

М. Сотниченко

205205

3

Ю. Кръстева

205517

4

Л. Ангелова

205521

 
 

Магистърска програма “Младежки дейности и спорт” 

03.11. 2020 г. от 10,00 часа в заседателна зала – ІІІ етаж 

 

Име, фамилия

Алб.№

1

М. Лазарова

205584

2

К. Кирова

205836

3

Р. Струмина

205837

4

Е. Милчева

205840

 
 

Магистърска програма „Спорт, фитнес, здраве”

04.11.2020 г. от 10.30 часа в заседателна зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Д. Стоянова

205260

 
 

Магистърски програми „Кинезитерапия”

и „Физикална терапия и рехабилитация“ 

04.11.2020 г. от 8.00 часа в заседателна зала – ул. „Гургулят” №1

 

Име, фамилия

Алб.№

1

А. Срадкова

204453

2

Ц. Николова

205085

3

В. Славчов

205345

4

Ю. Стефанова

205346

5

С. Стефанова

205347

6

Н. Душева

205348

7

П. Славчова

205350

8

Р. Дончева

205351

9

К. Тодоров

205354

10

В. Йорданова

205355

11

В. Иванов

205356

12

Д. Вакареева

205358

13

И. Кашкин

205378

14

В. Начева

205379

15

Н. Димитрова

205380

16

М. Пападопулос

205395

17

К. Костов

205396

18

Б. Спасов

205400

19

К. Битакос

205401

20

И. Митев

205402

21

С. Велков

205405

22

Д. Попова

205644

23

П. Стоянова

205646

24

А. Тонев

205648

25

Р. Благоева

205651

26

М. Александрова

205657

27

В. Кучева

205662

28

Т. Борисов

205666

29

М. Костадинова

205669

30

Б. Йорданова

205676

31

Д. Драганова

205680

32

В. Цуцуманова

205677

33

М. Манчева

205655

34

Р. Коева

205653

 
 

Магистърска програма „Спорт за високи постижения ” 

05.11. 2020 г. от 09.00 часа в заседателна зала – ІІІ етаж Ректорат

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Д. Симеонова

204241

2

Р. Димитров

204573

3

Р. Димитров

204578

4

С. Георгиев

204910

5

В. Вели

205160

6

В. Лосев

205161

7

Г. Николов

205178

8

Р. Лулова

205453

9

А. Солаков

205456

10

П. Стоянов

205458

11

А. Костадинов

205475

12

С. Венев

205486

13

С. Илиева

205730

14

Т. Филев

205738

15

Б. Велев

205748

16

Н. Лесков

205731

 


 

Магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт” 

06.11.2020 г. от 9.00 часа в Методичен кабинет АФА -  бл.70, зала 3

 

Име, фамилия

Алб.№

1

В. Борисова

2436

2

С. Маринова

205411

3

Н. Митова

205457

4

Т. Авшък

205592

5

Х. Груева

205593

6

Р. Предова

205687

7

Б. Каменов

205688

8

Р. Павлова

205690

9

М. Цветкова

205693

 

 

Магистърска програма „Физическо възпитание и спорт ” 

09.11.2020 г. от 9.00 часа в заседателна зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

М. Живков

205293

2

П. Ненов

205313

3

Е. Тонева

205556

4

М. Караахмед

205559

5

А. Чергански

205563

6

С. Беков

205572

7

С. Ненчев

205846

8

Л. Костадинова

205552

 


 

Магистърска програма “Спорт и сигурност” 

10.11.2020 г. от 10.00 часа в заседателна зала –  ІІІ етаж 

 


 

Име, фамилия

Алб.№

1

К. Анев

204304

2

С. Милков

205491

3

Т. Енева

205785

4

С. Грозданов

205787

5

М. Николова

205789

6

М. Янев

205790

7

С. Христов

205791

8

Б. Стоянов

205792

9

С. Петков

205793

11

Х. Златев

205794

12

Т. Крушарска

205795

13

Л. Щерев

205796

14

Ж. Милкова

205798

15

Г. Георгиев

205799

16

Х. Миндински

205801

17

А. Гатдеров

205805

18

П. Гогов

205786

 


 

Магистърска програма “Спортен мениджмънт” 

11.11. 2020 г. от 11.30 часа в  Методичен кабинет по Спортен мениджмънт 

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Р. Бързанов

204545

2

Д. Мановски

205138

3

Г. Казанджиев

205329

4

А. Бъчварова

205612

5

А. Владимиров

205700

6

Г. Тутурилова

205702

7

П. Василева

205704

8

И. Величков

205707

9

С. Стоянов

205708

10

К. Йонев

205709

 
 

Магистърска програма по специалност “ Олимпизъм и спорт“ 

12.11. 2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж - Ректорат

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Я. Йорданов

205860

 

 

Магистърски програми “ “SPA култура, източни и аква практики ”

и „SPA култура, хидро, лито и талосо практики“ 

12.11. 2020 г. от 13.30 часа заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

С. Стоянова

205544

2

Д. Дамянова

205545

3

М. Ангелова

205546

4

А. Бориславов

205590

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share