НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10144310 Картинка 3632826 Картинка 10784949 Картинка 7994583 Картинка 6089787 Картинка 5641044 Картинка 842859 Картинка 10174271 Картинка 8932945 Картинка 1064804

Важно за студентите от Задочно обучение

 

Учебните занимания за летен семестър на уч. 2020/2021 г. ще се провеждат онлайн в платформата на НСА „В.Левски“ http://www.virtual.nsa.bg/

1. Заниманията ще се провеждат по обявеното учебно разписание от 18.01.2021 г. (При необходимост може да се използва и предварително обявена от преподавател, различна платформа.)

2. За да имате достъп до платформата е необходимо:

 • Да се запишете за летен семестър – записването е онлайн. Платете такса за обучение по банков път на:
  Национална спортна академия „Васил Левски“
  IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01
  BIC: BNBGBGSD
  Банка: БНБ - ЦУ
  основание: такса за задочно обучение, фак.№…… и курс …….

 • Сканирайте платежния документ и го изпратете на e-mail: zadochno@nsa.bg, като потвърдите имена, фак.№ и курс.
 • Срока за административно записване на семестъра е до 14 януари 2021 г.

3. Поради удължаване на епидемичната обстановка в страната, преддипломната стажантска практика за студентите в 10 семестър по специалност „физическо възпитание“ се отлага и ще се проведе по допълнително обявен график в сайта на НСА.


    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share