НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11441841 Картинка 11059906 Картинка 9369299 Картинка 10743643 Картинка 5504129 Картинка 8737040 Картинка 6926064 Картинка 8197120 Картинка 5677116 Картинка 1185952

На вниманието на всички магистри в професионално направление 7.6. Спорт – Задочно обучение

Часовете по модул "Изследователски методи и контрол в спорта"  ще се
проведaт на 12 януари 2021 г. (вторник) в платформата Google Meet чрез
посочения линк  с начало 9.45 ч.!

https://meet.google.com/ijf-ihbz-yts

Доц. Павел Йорданов

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share