НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9554620 Картинка 4162662 Картинка 1789445 Картинка 11424881 Картинка 1283975 Картинка 9057494 Картинка 868992 Картинка 10587320 Картинка 467232 Картинка 11668444

За студентите от 2 к. ФС и 2 к. ФП, които ще се явяват на изпит по плуване на редовната изпитна сесия

 
В рамките на установения график за явяване на редовната изпитна сесия по плуване имат право да се явяват всички студенти, които са приключили успешно курс „Водни спортове“.
Моля, студентите да спазват установения график за явяване на изпит по дати, часове и групи.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share