НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8154411 Картинка 10533738 Картинка 763704 Картинка 1395626 Картинка 10259122 Картинка 2009345 Картинка 1827068 Картинка 8135450 Картинка 2605975 Картинка 7147440

Записване за избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”

 
Избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”, включена в учебния план на ПН 1.3.Педагогика на обучението по …  за студенти - редовно и задочно обучение, от 3 курс Факултет „Педагогика“ за 6-ти (летен) семестър, ще се провежда и чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: klasa@abv.bg с посочване на име, фамилия, факултет, курс, алб.№ и спорт, който практикуват.

Срок за записване за задочници - 24.01.2021 г., за редовни студенти – 28.02.2021 г., след което ще получат на e-mail адреса си указание за работа в платформата за дистанционно и електронно обучение в НСА.

Завършилите избираемата дисциплина „Правилознание в леката атлетика“, след успешно представяне на изпитните изисквания, ще имат възможност да придобият и съдийска категория по лека атлетика и да бъдат част от съдийския състав още на предстоящите Национални шампионати в зала.

Водещ прeподавател: проф. Апостол Славчев, доктор.

За допълнителна информация представяйте въпросите си на посочения  e-mail: klasa@abv.bg , на GSM 0888634411 или кабинет 404.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share