НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2922759 Картинка 9284581 Картинка 847314 Картинка 3252215 Картинка 10546770 Картинка 70317 Картинка 2817774 Картинка 1313470 Картинка 9725386 Картинка 9011282

СИД „Социология на спорта“ – за студенти ІІІ курс от факултет Педагогика, задочно обучениеСвободно избираемата (теоретична) дисциплина „Социология на спорта“, включена в учебния план на студентите от ІІІ курс, факултет „Педагогика“, задочно обучение, 6 семестър ще се провежда чрез електронна форма на обучение.

Записване на е-mail: albena_dimitrova.nsa@abv.bg с име, фамилия и факултетен номер.

Водещ преподавател: доц. Албена Димитрова, доктор

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share