НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3820893 Картинка 2273681 Картинка 8544037 Картинка 1896154 Картинка 5897526 Картинка 9661041 Картинка 10172501 Картинка 6521563 Картинка 1633244 Картинка 4893671

На вниманието на студентите явяващи се на изпит ТАО – Зимна изпитна сесия

Всички студенти явяващи се на изпит ТАО на зимната изпитна сесия ТРЯБВА да имат успешно завършен курс „ТАО“.

Изостанали студенти с успешно завършен курс „ТАО“, могат да се явяват в поправителната сесия с платена такса изпит.


    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share