НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1960088 Картинка 9077122 Картинка 7780865 Картинка 5516502 Картинка 9167587 Картинка 3882642 Картинка 1385377 Картинка 11213386 Картинка 7910136 Картинка 11132617

СИД „Рефлекторен масаж“ – за студенти IV курс от факултет Спорт, задочно обучение

 
Свободно избираемата (практическа) дисциплина „Рефлекторен масаж“ за студентите IV курс от факултет Спорт, задочно обучение ще се провежда чрез електронна форма на обучение. Дисциплината се трансферира (признава се) като ФИД „Рефлекторен масаж“ за факултет Педагогика.
Записване на e-mail: taniaandonova@yahoo.com с име, фамилия, факултет, курс, факултетен номер и група.

Срок за записване: 20.01.2021 г.

Информация за началото на заниманията ще бъде изпратена в платформата за дистанционно обучение на НСА.

Водещ прeподавател: Татяна Андонова, моб.тел.: 0898 508404.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share