НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 822382 Картинка 9965424 Картинка 4011283 Картинка 9115512 Картинка 7497864 Картинка 4983565 Картинка 9888046 Картинка 8716738 Картинка 56283 Картинка 1146275

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – за студенти V курс, ФС, задочно обучение

 
ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – 2 кредита, за студенти от V курс, Факултет „Спорт“, задочно обучение
 
Записване до 11.09.2021 г. на e-mail: emileva2002@gmail.com
Посочете име, група, факултетен номер, e-mail.
 
Водещ преподавател: проф. дн Елеонора Милева
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share