НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9686622 Картинка 4210734 Картинка 11989754 Картинка 324071 Картинка 4798260 Картинка 8734244 Картинка 5719675 Картинка 11781591 Картинка 10819809 Картинка 3857967

ВАЖНО ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

 
За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 27 септември до 5 октомври 2021 г.

Учебен отдел

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share