НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10724628 Картинка 5880449 Картинка 3389867 Картинка 8960755 Картинка 1273001 Картинка 8541335 Картинка 6620303 Картинка 9611949 Картинка 1894292 Картинка 8653354

Докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт

На 23.09.2021 г. от 09.30 часа в заседателната зала, етаж 3  на НСА "Васил Левски", Централен корпус, Студентски град ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".

Заявление за явяване на изпита се подава  в срок до 17.09.2021 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.  Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.  
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share