НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6293907 Картинка 1691667 Картинка 8474053 Картинка 10136555 Картинка 3561810 Картинка 1875462 Картинка 5079928 Картинка 3031830 Картинка 6359007 Картинка 10431726

ФИД „Психология на общуването“ и ФИД „Психология на конфликтите“ – за студенти ІV курс.

 
ФИД „Психология на общуването“ (теоретичен) – 2 кредита и ФИД „Психология на конфликтите и стратегии за разрешаването им“ (теоретичен) – 1 кредит, за студенти от ІV курс,

Записване на e-mail: galinarogleva@abv.bg име, група, факултетен номер, e-mail.

Водещ преподавател: доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share