НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 56907 Картинка 6128541 Картинка 3457399 Картинка 8475375 Картинка 10605780 Картинка 12206212 Картинка 12150486 Картинка 5124446 Картинка 3600464 Картинка 7937641

СИД Флорбол - ФС, 4 курс и ФД Флорбол - ФП, 4 курс

 
ПЪРВО ОРГАНИЗАЦИОННО ЗАНИМАНИЕ –  06.10, 2021 г., 13.00 Ч.
МЯСТО – ТЕРЕН С ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА (ДО АРКАТА НА НСА)
ПЪРВИ ПОТОК: 06 - 27, 10.  2021г. (всяка сряда), с начален час:  13.00 и 17.00
ВТОРИ ПОТОК: 03-24. 11,2021 г. (всяка сряда), с начален час:  13.00 и 17.00
Практическите заниманията ще се провежда на терена с изкуствена трева при ОСК (до арката). Студентите ще бъдат разпределени по групи по време на първото занимание,  в зависимост от броя на студентите!

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 
Доц. Антонио Антонов, моб. 0876 666644
хон. пр. Дмитро Крушков, моб. 0899 664 772 
Записване: катедра „футбол и тенис” или преди началото на часовете.
СЕКТОР: „ХОКЕЙ НА ТРЕВА И ФЛОРБОЛ”
КАТЕДРА „ФУТБОЛ И ТЕНИС“

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share