НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9367074 Картинка 2045785 Картинка 2481181 Картинка 260732 Картинка 2404469 Картинка 9494941 Картинка 3894013 Картинка 10924175 Картинка 4583171 Картинка 6913763

График за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

11 октомври 2021 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

6311342

К. Пчеларов

футбол

8.30

2.

929923

И. Енчев

волейбол

3.

931013

Л. Бучова

волейбол

4.

933362

Г. Димов

лека атлетика

5.

933442

П. Михайлов

кондиционна подготовка

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

12 октомври 2021 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

 610855

М. Гайдарджиева

8.30

2.

610938

Н. Кръстев

3.

610861

И. Минчев

4.

6311250

К. Кирилов

5.

6311264

С. Георгиев

6.

6311283

К. Дросев

7.

14395

С. Манолев

8.

831128

В. Стоянова

9.

831175

П. Паскалев

10.

831892

Р. Рачева

11.

831942

Р. Димитрова

12.

832030

И. Чернева

13.

832766

Д. Цолова

14.

832794

В. Иванов

15.

832813

Д. Димов

16.

832889

П. Маллопулос

17.

832922

Н. Биберова

18.

832929

Н. Вуков

19.

832937

С. Франсис

20.

832950

Б. Борисова

21.

833072

Н. Котева

13.30

22.

833091

Д. Йорданов

23.

833176

Н. Христов

24.

833049

П. Дишева

25.

833247

И. Николов

26.

833262

М. Мирева

27.

833314

М. Стефанов

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share