НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11585063 Картинка 1229034 Картинка 5216577 Картинка 2532030 Картинка 142239 Картинка 5272296 Картинка 4902140 Картинка 8241314 Картинка 8022034 Картинка 9350002

Изпит по „ТАО“ на 21.11.2021 г. – Допълнителни дати.

 

Изпитът ще се проведе дистанционно във virtual.nsa.bg от 17.00 ч.

На изпитът ще се допускат само студенти изпратили протокол от Деканата, квитанция за платена такса изпит и снимка на студентската книжка, къдто да се вижда име, факултетен номер и заверен курс „ТАО“

Протоколите, квитанциите и снимка на книжката изпращайте на e-mail:taoiski@abv.bg

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ, КВИТАНЦИИТЕ и СНИМКАТА – 18.11.2021 г. до 16.00 часа.

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share