НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1412609 Картинка 545921 Картинка 865251 Картинка 6448694 Картинка 10690911 Картинка 12176436 Картинка 206288 Картинка 3938815 Картинка 12007669 Картинка 9407979

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – за студенти IV курс, ФС

 

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – 2 кредита, за студенти от IV курс, Факултет „Спорт“

Записване до 28.11.2021 г. на e-mail: emileva2002@gmail.com

Посочете име, група, факултетен номер, e-mail.

Водещ преподавател: проф. дн Елеонора Милева

 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share