НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6025296 Картинка 10831947 Картинка 2929034 Картинка 8676723 Картинка 10666394 Картинка 1090303 Картинка 10998030 Картинка 6117523 Картинка 3319980 Картинка 10181295

ОКС "Магистър" професионално направление "Спорт" 2021/2022

Всички студенти от следните магистърски програми: "Спорт за високи постижения", "Спорт и сигурност", "Спортна журналистика", "Спортна психология", "Спорт, фитнес, здраве", "Олимпизъм и спорт", "Адаптиран спорт и приобщаващо образование", записали се за студенти редовно обучение за учебната 2021/22 г., ще имат модул MSP.1.2.

Изследователски методи и контрол в спорта

Петък, 19 ноември · 3:45  – 5:45 pm
Информация за присъединяването към Google Meet
Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/iqh-oxsu-gzb
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share