НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2179959 Картинка 11850659 Картинка 7930071 Картинка 4921387 Картинка 7844102 Картинка 9791684 Картинка 6704930 Картинка 11318268 Картинка 10788792 Картинка 9083159

Втори тест за освобождаване от изпит по "Спорт за всички"

Студентите от факултет Спорт, IV курс, при водещ преподавател гл. ас. Петя Миланова, доктор, желаещи да направят тест за освобождаване от втората част (материалът от упражненията) от изпита по Спорт за всички да изпратят заявление на имейл petiamilanova@gmail.com. 
Тестът ще се проведе онлайн в платформата за дистанционно обучение на НСА – www.virtual.nsa.bg.
Изпратеният от вас имейл-заявление трябва да съдържа следната информация:
  1. Име и фамилия
  2. Факултетен номер
  3. Група
  4. Ден и час, в който ще направите теста
Възможните дни и часове са както следва:
  • 03.12.2021 г. – Петък – 16:00 ч.
  • 04.12.2021 г. – Събота – 10:00 ч. и 17:00 ч.
  • 05.12.2021 г. – Неделя – 10:00 ч. и 17:00 ч.

 Студентите при водещ преподавател гл. ас. Венета Петкова, доктор, вече са получили допълнителни указания за освобождаване от изпита.

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share