НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1709704 Картинка 5391597 Картинка 11135756 Картинка 2535675 Картинка 1363565 Картинка 3439675 Картинка 2948325 Картинка 1962563 Картинка 9945017 Картинка 671409

Важно за държавен изпит в ОКС „Магистър“

Отложеният от м. ноември 2021 г. държавен изпит ще се проведе присъствено от 10 до 14 януари 2022 г.

Всички допуснати до явяване на изпит студенти и членовете на изпитните комисии е необходимо да представят зелен сертификат или валиден тест. Задължително да се спазват всички противоепидемични мерки въведени със заповеди на здравните власти и Ректора на НСА „В.Левски“.

График за държавната изпитна сесия ще бъде обявен в сайта на НСА „В.Левски“ на 21 декември 2021 г.

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share