НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5822277 Картинка 6397744 Картинка 563468 Картинка 9820264 Картинка 974281 Картинка 5173883 Картинка 11832120 Картинка 8331716 Картинка 9186685 Картинка 2232473

Изпит по кинезитерапия за студенти от факултет “Спорт”

Изпитът ще се проведе присъствено по обявения график. За тези студенти, които не могат да присъстват, ще се проведе в ZOOM, в същия ден и час. Линк за срещата ще се качи в платформата за дистанционно обучение на НСА “В. Левски”.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share