НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 976283 Картинка 3117549 Картинка 3080468 Картинка 1083643 Картинка 6465627 Картинка 4388544 Картинка 11037282 Картинка 10078554 Картинка 4558215 Картинка 10010897

3.05.2022 - Теоретична избираема дисциплина „Езикова култура” (български eзик) - 1 кредит

Дати за студентите от І курс ФС – редовно обучение, желаещи да изучават избираемата теоретична дисциплина „Езикова култура“, както следва:

16.05.2022 г. – 13:00 ч. – бл. 70, І ет., уч. зала 2
19.05.2022 г. – 13:00 ч. – бл. 70, І ет., уч. зала 2

Водещ преподавател - ст. пр. Мая Жилиева

 
??????? ??? Facebook Twitter Share