НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5158811 Картинка 8378685 Картинка 844491 Картинка 453086 Картинка 1777606 Картинка 1972364 Картинка 8137584 Картинка 8726296 Картинка 4818299 Картинка 11156015

5.05.2022 - СИД плажен тенис за студенти от 3 курс -ФС

Студентите от 3 курс -ФС, желаещи да изучават СИД-плажен тенис да се явят на 9.05.2022г. в 11.15 часа на тенис кортовете за уточняване на учебното разписание.
От сектор Тенис


 
??????? ??? Facebook Twitter Share