НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6021732 Картинка 6045504 Картинка 7714904 Картинка 5585967 Картинка 7799929 Картинка 9525675 Картинка 9444359 Картинка 5144791 Картинка 3712116 Картинка 5449182

12.05.2022 - Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направления 7.6. Спорт

На 31.05.2022 г. от 10.00 ч. в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направление 7.6. Спорт. 
Явяването на изпита е чрез подаване на заявление (свободен текст) в ЦРАС с упоменати тема и научен ръководител в срок до 23.05.2022 г. Оценките по задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени. Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА "Васил Левски" https://www.nsa.bg/bg/page,2056


 
??????? ??? Facebook Twitter Share