НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3346733 Картинка 2015138 Картинка 11334426 Картинка 1601095 Картинка 3111052 Картинка 2190163 Картинка 6502570 Картинка 4939728 Картинка 409230 Картинка 11154865

10.06.2022 - Списък студенти, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ, от Преддипломен клиничен стаж за период - 14.06/15.07 2022

II – ра КЛИНИЧНА БАЗА за периода – 14.06 – 15.07.2022 г.

 

СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ И ДА БЪДАТ В ПЪЛНО МЕДИЦИНСКО ОБЛЕКЛО

 

КАТЕДРА „Теория и методика на кинезитерапията

 

Група 6 КЛИНИЧНА БАЗА: НСБФТР

Отговорник: доц. Диана Попова-Добрева, доктор

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00 часа

 

 1. С.Йорданов 33670
 2. Д.Стоянов 33674
 3. М.Пападопулу 33746
 4. А. Теодору 33747
 5. Х.Мацангос 33772
 6. Е.Профитилиотис 33656

 

Група 7 КЛИНИЧНА БАЗА: СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев”

Отговорник: Отговорник: ас. Христо Панов

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00

 

 1. Г. Караиванов 33753
 2. Д. Мелиопулу 33744
 3. Г. Баев 33743
 4. А. Зинятис             33756
 5. Ц.Чикалова 30138
 6. Й. Язидзис 27901
 7. А. Осафи 32467

 

Група 8 КЛИНИЧНА БАЗА: : 24 ДКЦ

Отговорник: ас. Дянко Ванев, доктор

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00

 

 1. Н.Стоева             33732
 2. С.Аладжова 33768 
 3. И.Михайлов 33688
 4. Я.Попова 33692
 5. В.Садъкова 33703

КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

 

КЛИНИЧНА БАЗА: УМБАЛ  „СВ. АННА“

Отговорници: гл.ас. Милена Николова, доктор, доц. Кристин Григорова – Петрова, доктор, х. преп. Антоанета Костова

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.00ч.

 

 1. А. Балъкчиева 32421
 2. Б. Димитровска 33771
 3. Е. Айдън 32448
 4. Ж. Златева 33618
 5. И. Петкова 33603
 6. К. Караяни 33653
 7. М. Кузманчовска 33599
 8. Ч. Тулай 32475

 

КЛИНИЧНА БАЗА: МИ-МВР

Отговорник: гл.ас.Ирена Людмилова, доктор, доц. д-р Диана Стефанова, доктор, х.пр. Ефтимия Апостополопаппа

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.30ч.

 

 1. А. Спиракис 33773
 2. Д. Мойсеева 32419
 3. Д. Събев 33601
 4. Д. Яневски 33630
 5. Х. Асаад 33765
 6. Я.Колев 33755

 

КЛИНИЧНА БАЗА: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Отговорници: гл.ас.Цветелина Бижева, доктор, гл.ас. Милена Николова, доктор и хон. преп. Християн Цинигаров

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.30ч.

 

 1. З. Николова 33742
 2. М. Димитров 33716
 3. П. Кулелис 33625


 
??????? ??? Facebook Twitter Share