НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11380533 Картинка 11403803 Картинка 5981377 Картинка 9175156 Картинка 6796894 Картинка 11474484 Картинка 10979156 Картинка 3425085 Картинка 5450176 Картинка 5693552

13.06.2022 - График за явяване на държавен изпит за ОКС "бакалавър" по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

20 юни 2022 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

932264

Б. Георгиев

баскетбол

8.30

2.

933795

Г. Маринов

футбол

3.

933804

Е. Сергианнидис

кондиционна подготовка

4.

933812

М. Лазаров

футбол

5.

933898

И. Богданов

фитнес

6.

933901

К. Боцу

тенис

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

21 юни 2022 г. – зала заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

832991

Д. Митев

8.30

2.

832994

Б. Павлов

3.

833645

П. Петрова

4.

833647

Б. Кирилов

5.

833955

М. Кашанова

6.

834045

Б. Крачанов

7.

834052

К. Тончева

8.

834066

В. Филипова

9.

834068

К. Лалева

10.

834094

А. Иванова

11.

834114

С. Митев

12.

834119

И. Джамбазов

13.

834147

Г. Иванова

14.

834163

А. Гаврилова

15.

834164

С. Атанасова

13.30

16.

834178

Кр. Чаушев

17.

834179

А. Азманова

18.

834208

Г. Китсос

19.

834211

С. Балабанов

20.

834278

И. Вътова

21.

834299

А. Иванова

22.

834312

Й. Костова

23.

834329

М. Янчева

24.

834331

П. Мартинова

25.

834336

Г. Вълчовски

26.

834340

П. Милкова

27.

834341

К. Георгиева

28.

834389

Й. Атанасчев

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

22 юни 2022 г. – заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

834319

С. Лечев

8.30

2.

834364

С. Калогиру

3.

834357

Д. Леонтарис

  
??????? ??? Facebook Twitter Share