НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9588190 Картинка 6902717 Картинка 10993527 Картинка 11842746 Картинка 9545868 Картинка 1012207 Картинка 126988 Картинка 3959670 Картинка 3221819 Картинка 11806616

15.06.2022 - График за явяване на държавен изпит - специалност "Кинезитерапия" за ОКС "бакалавър"

23 юни 2022 г. – НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, зала 501

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

32404

И. Йорданова

9.00

2.

33572

К. Ковачева

3.

33614

С. Зервас

4.

33629

Хр. Ставру

5.

33632

М. Йорданоска

6.

33658

Р. Лисицов

7.

33660

Д. Стайков

8.

33664

А. Моллов

9.

33665

Л. Тодоров

10.

33668

Н. Марковски

11.

33669

С. Андреев

12.

33673

С. Георгиев

13.

33679

К. Писков

14.

33681

Д. Ангелов

15.

33682

Н. Венков

16.

33684

И. Карастоянов

17.

33689

Н. Найденов

18.

33691

Ш. Шуайб

19.

33693

Д. Цветкова

20.

33694

Е. Ангелова

21.

33696

А. Минкова

22.

33697

А. Райкова

23.

33698

Г. Николова

24.

33699

Д. Петкова

25.

33700

Л. Бошнакова

26.

33701

С. Мирчева

27.

33702

М. Пенчева

28.

33705

Р. Бонева

29.

33706

Ц. Младенова

30.

33708

Л. Йорданова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 

24 юни 2022 г. – НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, зала 501

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

33710

А. Пушева

9.00

2.

33712

М. Кислинг

3.

33713

В. Димова

4.

33718

У. Белчова

5.

33719

И. Явайд

6.

33723

Г. Бучелска

7.

33724

С. Велчева

8.

33725

Р. Георгиева

9.

33733

М. Скуджов

10.

33750

В. Димитрова

11.

33740

М. Трифонова

12.

33745

Д. Ангелова

13.

33751

К. Брезойкова

14.

33759

М. Койчева

15.

33762

Д. Георгиева

16.

33763

Й. Младенова

17.

33764

М. Димитров

18.

33780

А. Пенчева

19.

33623

В. Илиев

20.

33738

А. Вълова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

  
??????? ??? Facebook Twitter Share