НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7112051 Картинка 3693650 Картинка 9791207 Картинка 2871974 Картинка 8116689 Картинка 10178139 Картинка 6039139 Картинка 9382928 Картинка 7576001 Картинка 10724192

21.06.2022 - Важно за всички кандидат-студенти

При кандидатстване за специалност „Кинезитерапия“ само  завършилите средно образование преди 2008 година могат да ползват като балообразуваща оценката по биология от дипломата за средно образование.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share