НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4315886 Картинка 8710171 Картинка 184766 Картинка 5237004 Картинка 10863727 Картинка 10517896 Картинка 10183386 Картинка 865320 Картинка 12109846 Картинка 7877442

гл. ас. Ирена Людмилова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 428 / Кабинет 405
E-mail: irenaludmilova@abv.bg

Образование и кариера

Завършила е НСА “В.Левски”
Академично образование: магистър по кинезитерапия. Магистър по АФА в рамките на
EMDAPA.


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска програма по следните учебни дисциплини:

  1. Адаптирана физическа активност;
  2. КТ неврологията;
  3. КТ в гериатрията;
  4. КТ при вътрешни болести.


Приемно време: вторник от 15.00 – 17.00 часа и сряда от 14.00 – 16.00 часа
в НСА”В.Левски”, ул.”Гургулят”№1