НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5754975 Картинка 6025564 Картинка 9644001 Картинка 11889400 Картинка 9073970 Картинка 10547455 Картинка 11503367 Картинка 3283483 Картинка 6194415 Картинка 4254968

гл. ас. Дарина Захариева, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 407 / Кабинет 402
Мобилен тел: +359 892 25 13 56
E-mail: dariandarhiv@abv.bg

Образование и кариера

Заършила е НСА - специалност Кинезитерапия.

От 2002 година работи деца с церебрална парализа след завършен курс по Войта (специализирана методика за работа с деца с церебрална парализа.
След завършване на магистърското си обучение започша работа в Дом за медико-социални грижи за деца „Света София”, където работи и като хоноруван преподавател към НСА „В. Левски” по КТ в педиатрията.
Успоредно с това от 2006 година работи в МЦ „Алитера Мед” в отделението по физиотерапия и рехабилитация. От 2007 година асистент в НСА


Педагогическа дейност

Преподава в следните учебни дисциплини: 1. КТ в педиатрията; 2. КТ в кардиохирургията; 3. KT във вътрешни болести; 4. КТ при нервни и психични болести; 5. КТ в гериатрията 6. КТ на учителски профил.


Научни интереси

Научни интереси 1. Кинезитерапия в педиатрията - методики на кинезитерапия при лечението на различни заболявания в детска възраст - нервно-развойна рехабилитация на Войта, концепция на Бобат, методика от упражнения с голяма терапевтична топка - swiss - ball


Контакти:  Гургулят: (02) 988-15-11(12,13)  

E-mail: dariand@abv.bg