НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6195708 Картинка 10779141 Картинка 3364 Картинка 3480497 Картинка 10739625 Картинка 1536935 Картинка 737167 Картинка 7290998 Картинка 1181860 Картинка 8255031

доц. Иван Славчев, доктор

Факултет Спорт
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 398 / Кабинет 233
E-mail: islavchev@nsa.bg

Информация за образованието и научното израстване в катедрата

 • Бакалавър по кинезитерапия с втора специалност „Педагогика на образованието по физическо възпитание“ през 2007 г.
 • Магистър по спортен мениджмънт през 2009 г.
 • Доктор по спортен мениджмънт през 2012 г. с тема „Организация на състезания по лека атлетика в Република България”.
 • Доцент в катедра „Мениджмънт и история на спорта“ през 2016 г.

 

Научни интереси

 • Мениджмънт на спортни събития.
 • Информационни технологии и разузнаване в спорта.
 • Спортен маркетинг.
 • Комуникации и връзки с обществеността в спорта.
 • Мениджмънт на спортни съоръжения.
 • Критичен и логически анализ на информация.

 

Публикации, учебници и ръководство

 • Славчев, И. (2016 . Управление на риска в състезанията по лека атлетика. Монография.
 • Славчев, И. (2017). Мениджмънт на спортни съоръжения. Учебник за студенти в дистанционна форма.
 • Славчев, И. (2017). Разузнаване и ИТ в спорта. Учебник за студенти в дистанционна форма.
 • Над 25 научни доклада на български и английски език.

 

Участие в национални и международни проекти

Международни:

 • ICT4DC – “Best Use of ICT Opportunities for Educational and Scientific Conferences in Global Crises Situations” – Erasmus+ международен проект
 • DSMLE - “Developing Sports & Managers Leaders Across Europe”
 • SKILLS – Continuing the journey towards a skilled workforce for the sport and physical activity sector in europe
 • WINS – “Raising the growth and participation of female sport officials in Europe”
 • ONSIDE – “Innovative education to enhance the skills of Sport Officials in Europe”
 • ESSA – Sport - “European Sector Skills Alliance for Sport"
 • Fans Against Violence - Promotion of an ethical approach to sport
 • S2A Sport: “From Strategy to Action: Supporting the professionalisation of sport organisations through the definition of work-based competencies and the development of fit-for-purpose training for Sport Administrators”
 • ESF 4.216 SUCCESS – Capacity Building Programme for Public Service Sports Administrators

Национални:

 • BG051PO001-4.3.04. Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование.
 • СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ, фаза 1 и фаза 2.

Институционални:

 • Научен проект за създаване на „Център за технологичен трансфер в спорта“ към НСА „Васил Левски“ и др.

 

Обществена дейност

 • Член на Европейската асоциация по спортен мениджмънт.
 • Хоноруван преподавател в Колеж по изкуства, наука и технологии, Малта, Институт за здраве и физическа активност – LUNEX, Люксембург, Академия за мениджърско образование НЕСТ – Дубай.
 • Член на УС на КЛАСА.
 • Член на организационния комитет на традиционния международен лекоатлетически турнир „Нови звезди” от 2015 г. досега.
 • Член на съдийската комисия към БФЛА.

Международен съдия за Европа по лека атлетика в периода 2013–2017 г.