НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2426145 Картинка 4364074 Картинка 4904204 Картинка 2058221 Картинка 7700872 Картинка 1573488 Картинка 15307 Картинка 6086885 Картинка 4850895 Картинка 6012084

гл. ас. Петър Пеев

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 341 / Кабинет 323
Мобилен тел: +359 878354911
E-mail: petar.r.peev@gmail.com
Уеб сайт: 

Образование и кариера

2020 г. Назначен като „Главен асистент“ след конкурс в катедра “Лека атлетика” при НСА „Васил Левски“
2018 г. Назначен като „Асистент“ след конкурс в катедра “Лека атлетика” при НСА „Васил Левски“
2017 г. Защитава образователно-научната степен „Доктор” (PhD) на тема: „Методически подходи за въздействие върху скоростната издръжливост при 13-14 годишни футболисти“
2016-2017 г. Член на общото събрание на НСА „Васил Левски“
2015-2017 г. Редовен докторант към Катедра „Лека атлетика“
2011-2012 г. Придобива образователна степен „Магистър“
2007-2011 г. Придобива образователна степен „Бакалавър“


Педагогическа дейност

Автор на 23 научни публикации от които 4 в чужбина.


Треньорска дейност

От 2017 г до сега Кондиционен треньор по футбол в ПФК „Левски“ – София. Постижения: Финал за Купа България по футбол, 2 трети места в Efbet лига 
2014-2017 г. Кондиционен треньор по футбол в ДЮШ при ПФК „Левски“ – София. Постижения: 2 Купи България и 7 Зонални шампионски титли


Научни интереси

Основните научни интереси засягат:
- методология и същност на кондиционната подготовка;
- техника и методика на тренировката в бягането на средни и дълги разстояния;
- техника и методика на тренировката в спортното ходене;
- същност и методика на развиване на двигателното качество бързина, скоростните и скоростно-силови двигателни способности;
- кондиционната подготовка в спортните игри
- контрол на спортната подготовка в отборните спортове.


Публикации, учебници, ръководства

Учебници и учебни помагала
1. Гъдев, М. и кол., Мониторинг на двигателната мобилност в игрова обстановка при 13-14 годишни футболисти, С., НСА ПРЕС, с. 120, 2018
Монографични трудове
2. Гъдев, М., П. Пеев, Възрастова динамика и оценка на двигателните качества и способности при подрастващи футболисти, С., НСА ПРЕС, с. 110, 2020


Други умения, квалификации и постижения

Владеене на английски Б2 (писмено и говоримо)
Работа с продукти от Microsoft Office пакет 
Работа с IBM SPSS v19