НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7698637 Картинка 9185948 Картинка 6503848 Картинка 5631164 Картинка 12241419 Картинка 12251786 Картинка 2929590 Картинка 2822910 Картинка 1675295 Картинка 6800044

гл. ас. Иван Мардов, доктор

Факултет Спорт
Катедра Футбол и тенис
Сектор Футбол
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 252
E-mail: mardov@abv.bg

Дата и място на раждане: 15.01.1960 г. гр. Разлог

Образование и кариера

  1. 1996 г.- асистент по футбол в катедра “ Футбол и тенис “
  2. 1999 г - старши асистент. Същата година разкрива докторска дисертация.
  3. 2006 г- - по настоящо гл. асистент и защитава докторка дисертация


Треньорска дейност

  1. * Треньор ФК ”Места” Хаджидимово -1986 – 1990 г.
  2. * 1991 г. – 1995 г. треньор ФК “ Пирин “ Гоце Делчев


Публикации, учебници, ръководства

  1. Авторска дейност свързана с изготвянето на нормативната база
  2. Публикации, статии, доклади – над 10
  3. Участие в конференции и форуми – 5


Служебен адрес: 1710 София, НСА, кв. Студентски град, бл.70, офис 118