НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 797351 Картинка 7283611 Картинка 836867 Картинка 232179 Картинка 7492547 Картинка 314022 Картинка 1397178 Картинка 8031705 Картинка 4301301 Картинка 10268050

гл. ас. Елена Чолова, доктор

Факултет Спорт
Катедра Футбол и тенис
Сектор Тенис
Контакти:
Мобилен тел: +359 893396568
E-mail: e.cholova@abv.bg

Дата и място на раждане: 12.12.1970 г.

Образование и кариера

Завършва НСА “Васил Левски”, ТФ, специалност “тенис”, 1992 год.,
От 1992-1995г. хоноруван преподавател по тенис
От 1995-1997г. асистент по тенис 
От 1997-до сега гл. асистент по тенис 
От 2005г. – доктор на педагогическите науки


Педагогическа дейност

От 1993 - досега - учебна работа със студенти от специалността „Тенис“


Треньорска дейност

Работа с подрастващи тенисисти
12 титли от студентски игри за мъже, жени и отборни първенства


Публикации, учебници, ръководства

15  публикации свързани с началното обучение по тенис