НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2238199 Картинка 10666502 Картинка 5803416 Картинка 495330 Картинка 898937 Картинка 10179223 Картинка 8362969 Картинка 9804758 Картинка 3804935 Картинка 7230616

проф. Антонио Антонов, доктор

Факултет Спорт
Катедра Футбол и тенис
Сектор Хокей на трева
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 232
Мобилен тел: +359 876 66 66 44
E-mail: antonio_hockey@yahoo.com

Антонио Антонов – преподавател в Национална спортна академия „Васил Левски“ (от 1995), образователна и научна степен „Доктор“ (2006), академична длъжност „Доцент“ (2007), Професор (2022), Изпълнителен директор на БФХТ (от 2000), Заслужил треньор на БФХТ (2001), носител на почетен знак за заслуги към БФХТ: „Бронзов“ (2007), „Сребърен“ (2011) и „Златен“ (2021),  носител на медал „Етиен Гличич“ за заслуги към Международната федерация по хокей (2010) и Диплома за признание от Европейската федерация по хокей (2017). Член на комисията по образование и развитие на Международната и Европейската федерация по хокей от 2005 г.

Автор на повече от 120 научни, методични и приложни труда, в това число: 1 дисертация на тема“ Ефективност на вариативно-игровото обучение на 10-12 годишни деца системно занимаващи се с хокей“ (2006), 11 книги (2 учебника, 3 монографии, 3 студия, 3 учебно – методически помагала), 16 състезателни правилника, 18 сборника с нормативни актове на БФХТ и 80 научни доклада.

Научен ръководител на трима докторанти: Йоанис Тумбанис (2012), Василики Царуха (2013), Татяна Димитриеска (2014), на 23 студенти защитили успешно дипломна работа, 13 от които в ОКС „Магистър“, 10 в ОКС „Бакалавър“ и 79 студенти в ОКС „Бакалавър“ – защитили успешно курсови проекти по специалност „Хокей на трева“.

В продължение на повече от 30 години съвместява преподавателската, научно – изследователската, управленската и треньорската работа в областта на хокея, с мисионерската си дейност учредява над 60 сдружения с нестопанска цел – клубове по хокей на територията на цялата страна. В периода 1991 – 2000 г., реализира своите професионални търсения като играещ клубен треньор с отборите на: КХТ Академик София (1991-1992), КХТ Левски Крам – Комплекс (1993 - 1994) и СКХТ Локомотив София (1995 - 1999) и като главен треньор на националните отбори по хокей в мъжко направление (1997-2000 и от 2020 - 2022). С разкриването на специалността „Хокей на трева“ в НСА „Васил Левски“ през 1995 г., разработва и акредитира учебните програми по всички учебни дисциплини за обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“, научна направление 7.3 „Спорт“, квалификация „Треньор по хокей на трева“. Разработва и акредитира учебни програми по избираема практическа дисциплина „Хокей на трева“ и избираема теоретична дисциплина „Хокей на трева – администриране и правилознание“ за студентите в ОКС „Бакалавър“ факултети „Спорт“ и „Педагогика“.

През 2000 година е избран за Изпълнителен директор на БФХТ, длъжност която заема и днес. В продължение на 21 години разработва цялостната нормативна база на федерацията, като я актуализира ежегодно. В периода от 2001 до 2005 внедрява в практиката и официалния календар на федерацията, разработения в дисертацията си експериментален модел на вариативно-игрово обучение с приоритетно използване на съобразени с възрастта на децата форми на „Мини хокей“. Един от разработените в дисертационния труд контролен тест, попада в батерия от тестове на ЕФХ „Euro Skills Challenge Hockey“, под наименованието „Antonio’s Avenues“, а разнообразните игрови форми на „Мини хокей“ и днес са актуални и се прилагат в официалния календар на БФХТ. Фактът, че през 2014 г. МФХ и МОК, внедряват  „Хокей 5“, като официална дисциплина в Младежките Олимпийски игри, са категорично доказателство за предвидливостта и визионерството на проф. Антонио Антонов, относно глобалното развитие на хокейната игра. Внедряването на науката в практиката и съвместяването на научните постижения и резултати с организацията и управлението на спорта, са сред най – съществените приноси на проф. Антонов.

Академична кариера в НСА „Васил Левски“

 1. Студент в ВИФ „Георги Димитров“/ НСА „Васил Левски“, 1988 – 1992 г.
 2. Хоноруван преподавател, дисциплината „Хокей на трева“ 1995 – 1999 г.
 3. Асистент, 1999 – 2001 г.
 4. Старши асистент, 2001 – 2004 г.
 5. ОНС „Доктор“ – 2006 г.
 6. Главен Асистент, 2004 – 2007 г.
 7. Доцент, 2007 – 2022 г.
 8. Професор от 2022 г.

Професионална и обществена кариера в областта на хокея

 • Учредител и състезател в Клуб по хокей на трева „Академик” – 1991/92 г.;
 • Учредител, секретар и треньор в КХТ „Левски – Крам комплекс”– 1992/95 г.;
 • Треньор и състезател в СКХТ „Локомотив”Сф.– 1995/1999 г.
 • Състезател в НО на България– 1995–1997 г.
 • Учредител, Председател и член на УС на КХ „НСА”от 1996 до днес.
 • Треньор на НО мъже и кадети 1997–2000 г.
 • Изпълнителен директор на БФХТ от 2000 до днес.
 • Член на Треньорския съвет на ЕФХ 2004 – 2007 г.
 • Член на Комисията по развитие и образование към ЕФХ от 2008 до днес.
 • Координатор за развитието на хокея в Югоизточна Европа към ЕФХ от 2008 г.
 • Член на Комисията по образование на БОК от 2009 г.
 • Член на Комисията по развитие и образование към ЕФХ от 2019 до днес.

Научен девиз: „Науката без практика и практиката без наука е като бъдещето без минало!“